YouTubeři.cz

Mass Effect 3 | #5 [ 2016 KONEC ] | Agraelus | 1080p60 | PC | CZ

1 937

1
Seznam videí: https://1url.cz/eMIaQ

Dočasný záznam z konce původního průchodu MS3, který tu bude do té doby, než se hra dokončí i nyní a následně bude nahrazen za novější záznam.

Datum streamu: 2017

Agraelův YouTube kanál: https://1url.cz/EMKL2
Agraelův Twitch kanál: https://1url.cz/TtdgC
Agraelův Facebook: https://1url.cz/nMKLq
Agraelův subreddit: https://1url.cz/dMKL8
Agraelův Instagram: https://1url.cz/HMawx

Facebook ASŠ: https://1url.cz/SMKLE
Webová stránka ASŠ: https://1url.cz/tMKLB
Další informace k projektu ASŠ: https://1url.cz/YMKLp

Autor intra: Grouper
Soundtrack: Two Steps From Hell - Black Blade

Autor outra: Spaceman
Soundtrack: -

Popisky u videí se budou neustále vylepšovat.